Historia Diakonii

We wrześniu 2000 r. wraz z grupą młodzieży rozpoczęliśmy dzieło, które z bożą pomocą staje się odblaskiem Chrystusa w świecie. Kiedy z perspektywy czasu z młodymi ludźmi myślimy o posłannictwie i zadaniach Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacyjnej Młodych, na myśl przychodzą nam słowa Jana Pawła II : „Nowe stulecie i nowe tysiąclecie rozpoczynają się w świetle Chrystusa. Nie wszyscy jednak widzą to światło. Naszym zadaniem, porywającym i trudnym, jest być Jego odblaskiem.”

3 kwietnia 2001 roku ks. Biskup Jan Wiktor Nowak, przychylając się do prośby księdza Andrzeja Żelazo, udzielił specjalnym dekretem aprobaty na działalność Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacyjnej Młodych wyznaczając jej działania. Poprzez spotkania rekolekcyjne i skupienia odbywa się systematyczna formacja duchowa Diakonii.Grupa liczy około 60 osób. Należą do niej głównie studenci i młodzi małżonkowie. Do zadań wspólnoty należy współorganizowanie oraz pomoc w prowadzeniu rekolekcji w domach diecezjalnych.

W tym samym czasie ksiądz Biskup Ordynariusz powołał do istnienia Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej, dzięki któremu wspólnota otrzymała osobowość prawną nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Domy ewangelizacyjne  w Siedlanowie i Osinach Dolnych
Pierwszy dom powstał w 2001 roku. Był to budynek Szkoły podstawowej w Siedlanowie k/Radzynia Podlaskiego w województwie lubelskim. Tam też rozpoczęły się pierwsze spotkania i rekolekcje. Obiekt po wielu remontach w ciągu tych kilku lat zmienił swe oblicze. Tu w każdy weekend odbywają się rekolekcje dla małżeństw, dorosłych, studentów, młodzieży, i dzieci. Miejsce to tętni duchowym życiem.

W 2001 roku powstał również drugi dom ewangelizacyjny, który znajduje się w Osinach Dolnych k/Mokobod w województwie mazowieckim. W tym samym roku rozpoczęły się pierwsze remonty, dzięki czemu mógł tam zamieszkać ówczesny opiekun ksiądz Andrzej Żelazo. Tam też utworzono biuro ewangelizacji. Wiele prac w domu i jego otoczeniu zostało już wykonanych, aby jednak budynek ten mógł w pełni służyć jako dom rekolekcyjny, musi zostać przeprowadzony poważny remont.

Powrot