Rozbudowa

Rozbudowa Domu Ewangelizacyjnego w Siedlanowie

Rozbudowa domu ewangelizacyjnego w Siedlanowie rozpoczęła się 2 kwietnia 2008 roku.
Powiększone zostało poddasze, gdzie będą pomieszczenia mieszkalne i dobudowano dużą kaplicę oraz salę konferencyjną.
Od października 2010 nastąpił drugi etap pracy przy budowie. W pierwszej kolejności czeka nas wykończenie części mieszkalnej na poddaszu. Do tej pory wszystkie prace mogły być podjęte i kontynuowane dzięki ofiarności rekolektantów i dobrodziejów.
W tym miejscu pragniemy zwrócić się z prośbą o dalsze wsparcie modlitewne i materialne tego dzieła. Wpłat można dokonywać osobiście lub na numer konta:

Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej

ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce

Bank PKO BP O 1 w Siedlcach ul.Bp.Ignacego Świrskiego 45, 08-110 Siedlce

67 1020 4476 0000 8302 0111 8520

Powrot