Rkolekcje SEiKDS 3-5.01.2020 r.

|

W dniach 3-5 stycznia 2020r. przeżywaliśmy rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury.

08.01.2020

W dniach 3-5 stycznia 2020r. przeżywaliśmy rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury. Konferencje i homilie głosił ksiądz Andrzej Żelazo.

Tematem przewodnim obecnego roku liturgicznego jest Eucharystia, której znaczenie podkreślane było także podczas głoszonych nauk, a która pozwala nam na pełne zjednoczenie z Bogiem w komunii świętej. Komunia wraz z medytacją i adoracją powinna stanowić trzon naszego życia duchowego, który pomoże nam dojść do świętości.

Podstawą do rozważań były teksty z "Dzienniczka" św. s. Faustyny, teksty świętych z Karmelu, przede wszystkim zaś obfita liturgia słowa.

Kolejny raz zostaliśmy także zaproszeni do poznawania Boga w tekstach Pisma Świętego, kontynuując rozpoczętą podczas ostatnich rekolekcji  lekturę listów św. Pawła. Niech jego słowa będą dla nas umocnieniem w drodze do doskonałości duchowej.

 

"Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach.  Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych." (Ef 1, 15-18)

 


Powrót