Skupienie dla członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej 07 lipca 2019

|

W dniu 07 lipca 2019 r. odbyło się w Osinach Dolnych skupienie dla członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej.

07.07.2019

W dniu 07 lipca 2019 r. odbyło się w Osinach Dolnych skupienie dla członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury Diecezji Siedleckiej. Konferencje dla licznej grupy członków uczestników głosił ks. Andrzej Żelazo.

Myślą przewodnią nauk była akceptacja woli Boga w naszym życiu, przejawiająca się w ufnym przyjmowaniu wszystkich sytuacji które nas dotykają, również tych trudnych. Naszym obowiązkiem jako uczniów, których Chrystus posyła "jak owce miedzy wilki"  jest umacnianie wiary, dzięki czemu będziemy w stanie zachować czujność i odeprzeć ataki złego: "Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! " (1P 5, 8)

Niech w naszych codziennych zmaganiach towarzyszą nam słowa św. Pawła, którego przywiązanie do Chrystusa doskonale wybrzmiewa w dzisiejszym czytaniu: "Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata." (Ga 6, 14)


Powrót