Rekolekcje członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury

|

W Siedlanowie w dniach od 4-6 stycznia 2019 r. odbyły się rekolekcje członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury

09.01.2019

W Siedlanowie w dniach od 4 do 6 stycznia 2019 r. odbyły się rekolekcje członków Stowarzyszenia Ewangelizacji i Kultury.

Prowadziły one nas przez czytania liturgiczne zaczynając od zachęty do tego, aby ujrzeć swojego Zbawiciela, następnie pokochać Go z żywą wiarą, aż do uwielbienia płynącego z każdego serca. Jak refren powtarzały się wezwania o całkowite zaufanie Bogu, oddanie mu swojej codzienności i chęć wypełnienia Jego woli w naszym życiu. Rozważane teksty i głoszone nauki zachęcały do częstego powtarzania Bogu „Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi” tak, aby to wezwanie mogło stać się kotwicą naszego życia duchowego. Dzięki konferencjom przypomnieliśmy sobie, że z wiarą przyjmując Słowo stajemy się w nie brzemienni, stajemy się za nie odpowiedzialni, aby zrodzić je dla świata - nikt z nas nie żyje tylko dla siebie, a Miłość wymaga tego aby się nią dzielić. Wzorem niech będzie dla nas Maryja, której serce zapłonęło ogniem miłości w chwili gdy przyjęła Słowo i spiesząc się poszła zanieść Jezusa i ofiarować pomoc swojej krewnej - Elżbiecie.

 


Powrót